पालक त्यांच्या मुलांना बॅलन्स बाइक कधी शिकवतात? किती सराव चांगला आहे?

2021-10-21

दोन वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या मुलांना, विशेषत: खेळण्यांच्या चाकांसह ढकलणे, रोल करू शकणारे, पालक मुलांना बॅलन्स कार चालवण्यास शिकू देतात, हा एक चांगला व्यायाम प्रकल्प आहे, कारण मुलाला व्यायाम आवडत नाही म्हणून ते देखील सुधारू शकतात. खेळांमध्ये स्वारस्य, पायांच्या स्नायूंच्या विकासास आणि शरीराच्या समन्वयास प्रोत्साहन देणे.
ज्या बाळाला बॅलन्स बाईक चालवायची नाही त्यांच्यासाठी, पालक सीट शक्य तितक्या कमी ठेवण्याचा प्रयत्न करू शकतात आणि उंची समायोजित करू शकणारी किंवा बाळाच्या उंचीशी जुळणारी बाईक निवडू शकतात. बाळाचे पाय जमिनीपर्यंत पोहोचू शकतात, त्यामुळे त्याला अधिक सुरक्षित वाटेल. बाळाला प्रयत्न करण्यास तयार होण्यासाठी परिस्थितीशी जुळवून घेण्याची प्रक्रिया होऊ द्या. पालक म्हणून, तुमच्या मुलाला प्रोत्साहन द्या आणि जेव्हा तो सायकल चालवतो तेव्हा त्याला किंवा तिला आत्मविश्वास द्या.
तुमच्या बाळाला सायकल कशी शिकायची हे शिकवण्याच्या पायऱ्या:
1, जेव्हा बाळ वैकल्पिकरित्या दोन्ही पायांनी "चालणे" करू शकते आणि पेडल वापरू शकते, तेव्हा तुम्ही बाळाला सायकल चालवायला शिकवू शकता.
2, बाळाला सायकल शिकायला शिकवा, पुढच्या मार्गदर्शनात एक व्यक्ती असावी, वडील किंवा आई हाताच्या मध्यभागी हात वापरू शकतात, त्यामुळे बाळाचा हात टाळण्यासाठी अनैच्छिक क्रियाकलाप दिशा बदलतील, परंतु थोडेसे बाळाला पुढे पेडल करायला शिकण्यासाठी मार्गदर्शन करणे कठीण आहे. बाळाला त्याचे पाय पुढे ढकलण्यास शिकवण्याची खात्री करा. मी आधी एक मूल सराव पाहणे आठवते, तो फक्त सराव सुरू आहे कारण, तो कार वर बसला, चाक एक्सल पेडल परत जडत्व अनुसरण करेल, तो पाऊल शक्ती गरज नाही कारण, अधिक आरामशीर होईल. जर तो असा असेल तर त्याला सांगा की गाडी पुढे जाऊ शकत नाही आणि जोरात पुढे ढकलली पाहिजे.
3, जेव्हा बाळ पेडल करायला शिकते, तेव्हा पालक बाजूला निरीक्षण करू शकतात, शक्य तितक्या कमी समर्थनासाठी, बाळाला पुढे जाण्यास आणि रोटेशनच्या दिशेने फिरण्यास शिकू द्या, कुशल बाळ, त्याच वेळी पायात पाऊल टाकेल , दिशा समायोजित करण्यासाठी दोन्ही हातांनी, शरीर संतुलनावर विसंबून राहू शकते आणि आजूबाजूला झुकू शकते, सवारी करणे शिकू शकते. काही मुले बसल्याबरोबर बाईक चालवण्यास तत्पर असतात, ज्याचा त्यांच्या वैयक्तिक समन्वयाशी संबंध असतो.
4, बाळाने एक किंवा दोन आठवडे सराव केला, तीन बाईक चालवायला शिकल्यानंतर, तो कठीण कौशल्यांचा सराव करू शकतो: सरळ चालणे, वळणे, अडथळे उभे राहतील आणि असेच पुढे जा, बाळाला ड्रायव्हिंगचा समतोल आणि अंग समन्वय क्षमता उत्तम व्यायाम करा.
टीप:
जर बाळाला सुरुवातीला खूप भीती वाटत असेल, तर प्रशिक्षणाच्या चाकांना सहकार्य करण्याची शिफारस केली जाते, जेणेकरून संतुलन असेल, बाळ उच्च स्वीकारू शकेल. आकार खूप मोठी किंवा तुमच्या बाळाच्या उंचीशी किंवा खेळाच्या क्षमतेशी जुळत नसलेली बाइक निवडू नका. एक भित्रा मुलासाठी जो प्रयत्न करू इच्छित नाही, हे त्याला स्वीकारणे कठीण करेल. अर्थात, जसजसे तुमचे बाळ मोठे होत जाते, तसतसे ते अधिक धैर्यवान आणि शिकण्यास सोपे होते.
तुमचे बाळ बाईक चालवायला शिकण्यापूर्वी, तुम्ही आधी बाईकचा समतोल साधण्याचा सराव करू शकता. समतोल राखण्याची चांगली जाणीव पुढील पायरीसाठी चांगला पाया घालेल. गाडीच्या उंचीचा समतोल राखून बसण्यासाठी बाळाचे पाय जमिनीला स्पर्श करून बसण्यासाठी निवडले पाहिजेत. बॅलन्स बाईक चालवल्याने तुमच्या पायाने पेडल दाबण्याऐवजी समन्वय आणि संतुलन तसेच तुमच्या शरीराचे स्नायू सुधारतात.